ANASAYFA

"Zaman en değerli hazinemiz. Siz uğradığınız haksızlığa –dur- demek için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Zamanınızı düşünerek tüketmek yerine, onları gerçekleştirmenin tam zamanı. Şimdi üstesinden gelmenin, düzeltmenin, onarmanın, değişimin belki de sil baştan'ın tam zamanı. Tam zamanı çünkü; hiçbirimiz ne kadar zamanımızın kaldığını bilmiyoruz."

adalet heykeli ile ilgili görsel sonucuAdalet Heykeli-Themis

Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. "Kılıç" adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü, "Terazi" adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgeler. "Kadın" ve "Bakire" olması bağımsızlığı ifade eder. Ayrıca kadının gözü bağlıdır, bu da tarafsızlığını simgeler. Hukukun evrensel ilkelerini simgesel olarak taşıdığı için Themis heykeli adaleti ifade etmektedir.

Avukatlığın Ortaya Çıkışı
Savunma mesleğinin  (Avukatlık)  tarihini gerilere Eski Yunan ve Roma'ya kadar götürmek mümkündür.  Avukat sözcüğü de zaten eski Yunanca'da,  üstün,  ayrıcalıklı  ve  güzel konuşan  anlamına  gelen  "AdvoCatus"  sözcüğünden dilimize ve diğer dillere yerleşmiştir.
Nitekim tarihçiler, savunmanın Sokrates ile başladığını yazarlar. Sokrates'in  yargılandığı halk  mahkemesinde  yaptığı  dillere  destan savunma, savunma tarihinin yazılı belgelerdeki başlangıç tarihidir.

Avukat Cübbesinin Anlamı

Cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ceza davalarını temsil eder. Siyah rengi yasaların otoritesini, sarı rengi ise adalete hizmet eden mesleğin ağırlığını temsil eder. Kamu hizmeti olduğundan cübbenin cepleri yoktur. Ve cübbede düğmenin olmaması ise, yargının kimseden emir almadığı, bağımsız olduğu ve kimsenin önünde iliklenmesin şeklinde düşünceleri desteklemektedir.